PlacesMap.net

World Places Map Directory
Home - Thailand - Suphan Buri - Chaophraya Yommaraj Hospital
Place Type:
Hospital
Address:
950, ถนน ม้าสีหมอก ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000, Thailand
Coordinate: 14.4665004, 100.1160823
Rating: 3.80
Phone: +66 35 514 999
www.yrh.moph.go.th/
 Chaophraya Yommaraj Hospital Chaophraya Yommaraj Hospital Chaophraya Yommaraj Hospital Chaophraya Yommaraj Hospital Chaophraya Yommaraj Hospital Chaophraya Yommaraj Hospital Chaophraya Yommaraj Hospital Chaophraya Yommaraj Hospital Chaophraya Yommaraj Hospital Chaophraya Yommaraj Hospital Chaophraya Yommaraj Hospital Chaophraya Yommaraj Hospital
Outdated / incorrect informations? Request for Update.

Comments:

Guruguguide Thailand (18/04/2018 15:01)
รอคิวนานมาก. ุณได้ไปต่อศิ ิราช

Wilaiwan Yaiying (04/11/2017 13:40)
อผู้ป่วยอญ.บร การไม่ดีเรย (บางคน) น้าที่ของคุน วรทำไห้เต็มที ่ไม่ใส่สักแต่ ่าทำ วรเต็มใจบริก รให้มากกว่านี ้ใม่ใช่ทำเสีย ใม่พอใจใส่ ึงเวลาที่คุน ้องทำไห้คนไข้ ก้อควระทำไม่ใ ่ไห้ไปตาม ันใช่หรอ??
พื้ ที่สกปรก สุดๆแย่ๆ

ราชันย์ เสมียนคง (29/06/2017 09:28)
มื่อวันพุธที 28 มิถุนายน 2560 ด้พาลูกสาวซึ งเป็นโรค ล้ามเนื้ออ่อ แรง ปพบแพทย์ที่โ งพยาบาลเจ้าพร ะยายมราช ดยใช้สิทธิ์ท ่ พ.อู่ทองแต่เน ่องจากทางอู่ องไม่สามารถรั กษาได้เพราะไม มีแพทย์เฉพาะ าง ึงได้ใช้บริก รของเจ้าพระยา ยมราชมาเป็นเว า 9 ปี าการไม่เคยดี ึ้น มีแต่ทรุดลง ึงปรึกษาครอบ รัวว่าจะทำอย่ างไรดี รึกษาหลายๆท่ นให้ไปที่โรงพ ยาบาลศิริราช ต่ทางนี้ไม่ส งตัวให้ด้วยคว ามที่อยากหายเ ยไปเองโดยจ่า เงินเองไม่ใช้ สิทธิ์ ด้รับการรักษ เป็นอย่างดีได ้รับคำแนะนำที น่าประทับใจห อบอกว่าให้กลั บมารักษาที่บ้ นต่อก็มาตามค หมอบอก อใบส่งตัวจาก ู่ทองเขาก็ให้ และไปที่เจ้าพ ะยายมราชยื่น ามขั้นตอนให้ร ออีกครึ่งวันป ากฏว่าเจ้าหน าที่แนะนำผิดแ ผนกต้องเริ่มต นใหม่ ก็ยังผิดอีก เริ่มต้นอีก อเข้าห้องตรว ก็พาลูกเข้าห้ องตรวจหมอดูเอ สารหมอเห็นเอ สารที่ได้รับก ารตรวจจากศิริ าชไม่พอใจทัน ีชักสีหน้าและ บอกว่าถ้ารักษ ศิริราชก็ให้ ปศิริราชทำนอง ว่ามีเงินจ่าย ราอธิบายว่าเ าของกลับมารับ การรักษาที่เด มเพราะเรื่อง ่าใช้จ่ายแต่ห มอที่นี่บอกเข จะไม่ปรับการ ักษาให้ตามที่ ศิริราชแนะนำเ าอธิบายว่าที ไปเพราะไม่ใช่ ไม่ไว้ใจที่นี แต่เรารักษาม เก้าปีแล้วหาก มีโอกาสอาจจะพ สิ่งที่ตรงกั ตัวเราบ้างจึง ยอมเสียเงินไป บแพทย์ศิริรา ละหมอศิริราช ็บอกว่าการรัก ษาก็เหมือนกัน ัวยาตัวเดียว ันเพียงเปลี่ย นเวลาและขนาดเ ่านั้นให้เรา ลับมารักษาที่ เดิมก็ได้จะได ไม่ต้องเสียเ ินเราก็คิดว่า หมอพูดถูกแต่พ กลับมาเจอหมอ ี่นี่พูดแบบนี ้เรารู้สึกขาด วามศรัทธาไม่ ู้หมอคนนี้มีล ูกกับเขาหรือเ ล่า ้าลูกเขาเป็น บบนี้บ้างจะดิ ้นรนหาทางหรือ ม่หรือปล่อยใ ้ตาย มเปรียบเทียบ ่าผมเองเป็นคร ูเมื่อเด็กขอย ายไปที่อื่นท ่คิดว่าดีกว่า มไม่เคยปฏิเส ในที่สุดเด็กค นนั้นย้ายกลับ า ็ไม่เคยรังเก ยจยังรักและแล ะเอ็นดูเด็กคน ั้นแถมยังต้อ เอาใจใส่มากขึ ้นเพราะเขาคงต องมีปัญหาจึง ้ายไปย้ายมา ันเป็นความอึ อัดที่เจอกับห มอแบบนี้ทุกคน ี่ไปโรงพยาบา ไม่ใช่ว่าอยาก ไปแต่จำเป็นแล ไม่ได้มีความ ู้เหมือนหมอ มอพูดคำสองคำ งไม่รู้เรื่อง ถามมากหมอก็ดุ มอเป็นอาชีพท ่ต้องให้บริกา รกับประชาชน ้องอดทนต่อเห ุการณ์ต่างๆจะ มาว่าวันๆหมอพ คนมากมากมายต องมีอารมณ์เป็ นธรรมดา คงไม่ใช่ ารไปพบหมออื่ มาผมคิดว่าไม่ ใช่เรื่องที่เ ียศักดิ์ศรีต วเองทำไมหมอศิ ริราชเมื่อเขา ินิจฉัยโรคไม ได้เขายังต้อง ระดมสมองประชุ กับหมอท่านอื นไม่เห็นเขาเส ียหน้าเลย ต่หมอดีๆมีมา นะครับผมไม่ได ้เหมาหมด ังไงประชาชนย งต้องพึ่งพาอา ศัยท่านอยู่ดี ่านจงภูมิใจเ ิดท่านเกิดมาช ่วยเหลือคนไม่ ช่มาฆ่าความร ้สึกคน……..ผมหว งว่าเรื่องนี คงเป็นอุทาหรณ ์ให้กับท่านอื นบ้าง ละคงไม่เงียบ ายเข้ากลีบเมฆ ละได้รับการแ ้ไขยังมีคนไทย อีกมากที่จ่าย งินเดือนให้ท านมีกินมีใช้ท ุกวันที่ต้องก รการแบ่งปันน ำใจที่แท้จริง จากท่าน....ขอกรา บงามๆเลยครับไ ้โปรดพิจารณา ้วยคนเราผิดแล ้วแก้ไขได้เสม ไม่ว่าใครและ ุกคนให้อภัยกั นเสมอไม่ใช่เห อครับใขอขอบพ ะคุณครับ

ธนกร พลอยสุกใส (15/04/2017 07:41)
ารบริการในด้ นเจ้าหน้าที่ก ริยาวาจายังไม สำรวมเท่าที่ วร

ศิริขวัญ สังข์เมือง (24/03/2017 07:36)
จ้าหน้าที่ไม ค่อยให้ความสน ใจกับผู้ป่วย.. ละเจ้าหน้าที ไม่ค่อยมีในกา รตอนรับแนะนำค ามใส่ใจไม่มี ุกอย่างแย่มาก ๆเลยค่ะ

Anthony Quick (27/12/2016 16:22)
Too busy

Momosano nanami (04/12/2016 11:43)
ารดูแลพอใข้ค ะ

โกวิส ใจกล่ำ (23/09/2016 17:17)
Refer นไข้มาส่งที่ ี่ครับผม
Copyright © 2016 - 2019
PlacesMap.net | About