PlacesMap.net

World Places Map Directory
Home - Thailand - Nakhon Ratchasima - โฟลแมก ไบโอเทค
Place Type : Agricultural, Agricultural Service
Address : ที่อยู่ 1444/54 อยู่ในโครงการ i-square หมู่ที่ 13 ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา, Korat, Thail
Coordinate : 14.95961, 102.06065
Phone : 044-003-447
Parking : lot, street
Rating : -
Facebook : facebook.com/ flowmax.th
1.3K people like this.
Website : www.flowmaxbiotec.com
Opening Hours :
Monday: 08:30 - 17:00
Tuesday: 08:30 - 17:00
Wednesday: 08:30 - 17:00
Thursday: 08:30 - 17:00
Friday: 08:30 - 17:00
Saturday: 08:30 - 17:00
Sunday: -
Like this? Embed to your site
Outdated / incorrect informations? Suggest an Edit or Request for Update
 โฟลแมก ไบโอเทค  โฟลแมก ไบโอเทค  โฟลแมก ไบโอเทค  โฟลแมก ไบโอเทค  โฟลแมก ไบโอเทค

About The Business:

จำหน่ายชีวภัณฑ์ สารอาหารทางใบสำหรับพืช โอปปาติก้า และบริการฉีดพ่นโดรนเพื่อการเกษตร

Comments:

Facebook Admin (22/08/2018 15:17)
งานฉีดพ่นด้วย ดรนเพื่อการเก ษตร " ไร่องุ่น " ที่ เขาใหญ่ไวน์เน รี่ ( khaoyai Winery) ประหยัด รวดเร็ว เห็นผลจริง สนใจติดต่อ 044-003-447 #โดรนเพื่อการเ ษตร #โฟลแมกไบโอเทค https://www.facebook.com/Oppatika-4180728 01934007/…

Facebook Admin (14/08/2018 14:05)
ทางบริษัท โฟลแมก ไบโอเทค จำกัด ได้เดินทางเพื อเข้าพื้นที่ฉ ีดแปลงสาธิต ของคุณ ป้าสมพร บ้านหินดาด ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด​ จ.นครราชสีมา​ ไร่ข้าวโพด​ จำนวน 2 ไร่ ตั้งแต่ วันที่ 27/07/ 61​ 🌱ก่อนฉีด 🌱ข้าวโพดมีอาก รใบเหลืองและ บสีม่วง และมีแแมลงกัด ินใบพืช ตามผลวันที่ 14/08/61 (หลังฉีดไปแล้ว 18วัน) ภาพเปรียบเทีย แปลงที่ใช้ โอปปาติก้า และไม่ได้ใช้ โอปปาติก้า... #โอปปาติก้า #สารอาหารทางใบ ำหรับพืช #โดรนเพื่อการเ ษตร
See more

Facebook Admin (09/08/2018 15:37)
🕹โดรนเพื่อการ กษตรทางเลือก หม่ในยุคเกษตร 4.0🕹 ในปัจจุบันที่ ระแสโลกได้เปล ี่ยนเข้าสู่ยุ โลกใหม่แบบ Knowledge-Based และเข้าสู่ยุค Digital Economy ที่มีการคิดค้ วิจัยและพัฒนา โดยใช้เทคโนโล ีและนวัตกรรมใ นภาคธุรกิจต่า ๆ ซึ่งอากาศยานไ ้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicles: UAVs) หรือโดรน (Drone) นับเป็นหนึ่งเ คโนโลยีที่เข้ ามามีบทบาทต่อ ูปแบบการทำธุ กิจมากขึ้น ซึ่งหลายฝ่ายก ลังจับตาอยู่ใ นขณะนี้ เพราะโดรนสามา ถทำหน้าที่ในก ารบังคับเครื่ งบินแทนมนุษย ได้ จึงถูกนำมาใช้ นงานต่างๆ มากขึ้น ไม่...จำกัดเฉพา ทางการทหาร ดังเช่นในอดีต (ศตวรรษที่ 20) แต่ล่าสุด โดรนถูกนำมาใช ในภาคการเกษตร เพื่อเพิ่มประ ิทธิภาพการผล ต ลดต้นทุนการผล ต ประหยัดเวลาแล แรงงานคน โดยสามารถพ่นย /ปุ๋ย เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสามารถควบค มคุณภาพการผลิ ตได้อย่างแม่น ำอีกด้วย จึงนับได้ว่าโ รนเพื่อการเกษ ตรเป็นทางเลือ ที่น่าสนใจขอ การทำเกษตรสมั ยใหม่ที่เกษตร ร/ผู้ประกอบกา ควรนำมาปรับใช เพื่อพัฒนาไปส ู่การเป็นเกษต กรมืออาชีพ (Smart Farmer) สนใจบริการฉีด ่นด้วยโดรนเพื ่อการเกษตร 🕹 📞โทรศัพท์ : 044-003-447
See more

Facebook Admin (03/08/2018 15:10)
ทางบริษัท โฟลแมก ไบโอเทค จำกัด ได้เข้าไปดำเน นการฉีดพ่น ที่โรงเรียนวั วัชคามคชทวีป อ.เกาะช้างใต้ จ.ตราด และได้เข้าไปส มภาษณ์ผู้อำนว ยการโรงเรียนว ดวัชคามคชทวี หลังการฉีดพ่น

Facebook Admin (02/08/2018 11:09)
ทางบริษัท โฟลแมก ไบโอเทค จำกัด ได้เข้าดำเนิน ารฉีดพ่นกำจัด ยุงและแมลง ที่ท่าอากาศยา เลย เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561

Facebook Admin (01/08/2018 16:08)
จุดเริ่มต้นขอ โครงการทองก้อ นสอนทำกิน

Facebook Admin (31/07/2018 09:49)
ฉีดพ่น โอปปาติก้าและ ้ำส้มควันไม้ ฉีดพ่นไร่ข้าว พดจำนวน 4 ไร่ ของ ผู้ใหญ่ สมชาย กายสิทธิ์ ต.พันชนะ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

Facebook Admin (30/07/2018 09:02)
ภาพเปรียบเทีย ก่อนฉีดและหลั ฉีด👉โอปปาติก า (สารอาหารทางใบ ำหรับพืช)👈 เพียงแค่ 5 วันก็เห็นผลชั เจน 📣สนใจสั่งซื้อ / บริการฉีดพ่น โทร : 044-003-447 , 098-598-8916 https://www.facebook.com/Oppatika-4180728 01934007/…

Facebook Admin (25/07/2018 16:35)
เกษตร 4.0 เป็นยุคที่เกษ รกรไทย นำเทคโนโลยีเข ามาอำนวยความส ะดวกในการทำกา เกษตร ซึ่งบริษัท โฟลแมก ไบโอเทค จำกัด ได้จัดบูธนำสเ อนวัตกรรมใหม่ ให้กับเกษตรกร ด้วยการใช้โดร ฉีดพ่นสารอาหา รทางใบ เพื่อลดการใช้ รงงาน สะดวก รวดเร็ว และประหยัดต้น ุน ในงานวันวิทยา าสตร์ 2561 ที่ ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ #โฟลแมกไบโอเทค #โดรนเพื่อการเ ษตร

Facebook Admin (25/07/2018 09:22)
บริการฉีดพ่น โอปปาติก้า (สารอาหารทางใบ ำหรับพืช) ฉีดพ่นด้วยโดร เพื่อการเกษตร ราคาไร่ละ 150-300 บาทแล้วแต่ควา ยากง่ายของแปล ง สนใจบริการฉีด ่น ติดต่อได้ที่ บริษัท โฟลแมก ไบโอเทค จำกัด โทรศัพท์ : 044-003-447 , 098-598-8916

Facebook Admin (24/07/2018 16:27)
☀☀ โซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาท ตย์) ☀☀ มาตรฐาน มอก. อะไหล่แท้จากอ มริกา 🇺🇸 ชาร์จไฟ 6-8 ชั่วโมง ใช้งานได้ต่อเ ื่องถึง 15 ชั่วโมง ขนาด 5 W ราคา 2,300 บาท ขนาด 30 W ราคา 4,100 บาท... ขนาด 40 W ราคา 5,100 บาท ขนาด 50 W ราคา 6,800 บาท 📣รับประกัน 1 ปี เปลี่ยนเครื่อ ใหม่ให้ทันที ‼ สนใจติดต่อ/สั่ ซื้อได้ที่ บริษัท โฟลแมก ไบโอเทค โทรศัพท์ : 044-003-447 , 098-598-8916 🗣รับสมัครตัวแ นจำหน่ายทั่ว ระเทศ
See more

Facebook Admin (21/07/2018 15:11)
โอปปาติก้า สารอาหารทางใบ ำหรับพืช ช่วยแก้ปัญหาโ คพืช เพลี้ย และแมลง แบบที่ไม่เคยม มาก่อน ประกอบด้วยสาร ำคัญที่สกัดจา กเทคโนโลยีชีว าพล้วนๆไม่มี ารเคมีเจือปน ออแกนิค 100% มีโมเลกุลที่เ ็กมากโดยไม่ต้ องสนใจ ช่วงเวลาเปิดข งปากใบ เป็นสารอาหารพ ้นฐานที่พืชทุ กชนิดต้องการ 🌱🌴🍃🥦 📣สนใจติดต่อ/สั ่งซื้อได้ที่ บริษัท โฟลแมก ไบโอเทค จำกัด โทรศัพท์ : 044-003-447 , 098-598-8916 #โฟลแมกไบโอเทค #โอปปาติก้า

Facebook Admin (20/07/2018 11:04)
ทางบริษัท โฟลแมก ไบโอเทค จำกัดได้เข้าไ ทำการฉีดพ่นสา รอาหารทางใบสำ รับพืชในนาข้ ว รวมจำนวน 10 ไร่ วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ที่ ต.หนองบัวตะเกี ด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

Facebook Admin (18/07/2018 10:08)
ทางบริษัท โฟลแมก ไบโอเทค จำกัด ได้ไปทำการ "สาธิตการบิน ดรนฉีดพ่น " ที่ ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี วันที่ 17 กรกฎาคม 2561

Facebook Admin (14/07/2018 15:07)
บริษัท โฟลแมกไบโอเทค จำกัด นำด้วย ท่านบุณยวัฒน์ มาอ่อง ประธานบริษัท พร้อมทีมงาน ได้เดินทางไปร วมงาน "ปลูกผัก ปลูกรัก ปลูกใจ" ราชานุกูล ร่วมกับ เอไอเอส นำนวัฒกรรมดิจ ทัลส่งเสริม ฟื้นฟูสมรรถภา ผู้บกพร่องทาง พัฒนาการสติปั ญา เพื่อกลับสู่ช มชนได้อย่างยั ่งยืน วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ฟื้นฟูสม รถภาพราชานุกู ล (บางพูน)... #โฟลแมกไบโอเทค< br> See more

Facebook Admin (13/07/2018 11:13)
Digital for thais คือแนวคิดที่ท ง AIS ได้นำเทคโนโลย Digital เข้ามายกระดับ ุณภาพชีวิตของ คนไทยในหลายๆด าน เช่น ในด้านการเกษต กรรมทาง AIS ได้ร่วมมือกับ ไร่นายทองก้อน และสถาบันราชา ุกูล นำเทคโนโลยีแป งเกษตรอัจฉริย ะ และโดรนสำหรับ ีดสารอาหารให้ กับ พืช ผัก ต่างๆ โดยในส่วนของก รควบคุมข้อมูล ทั้งหมดได้เชื อมโยงผ่าน “ฟาร์มสุข แอพพลิเคชั่น” ติดตามข้อมูลเ ื่มเติมได้ที่ www.ais.co.th #โฟลแมกไบโอเทค #โดรนเพื่อการเ ษตร

Facebook Admin (11/07/2018 17:05)
โอปปาติก้า เป็นสารอาหารท งใบสำหรับพืช มีส่วนผสมของ จุลินทรีย์ สารอินทรีย์ และน้ำหมักธรร ชาติ แก้ปัญหาโรคพื เพลี้ย และแมลง ไม่มีสารเคมีเ ือปน ออแกนิค 100% สนใจติดต่อ 044-003-447 บริษัท โฟลแมก ไบโอเทค จำกัด #โอปปาติก้า #สารอาหารทางใบ ำหรับพืช
Copyright © 2016 - 2019
PlacesMap.net | About